COLUMN: Een glimlach tegen de verzuring

De verzuring tiert welig in de moderne tijd. Het gevolg is dat er steeds meer regeltjes worden opgelegd aan de mensen, met nog meer verzuring tot gevolg. Hoog tijd om daar een halt aan toe te roepen. Daarom een kleine oproep: denk minstens één keer per dag ‘ik glimlach dus ik leef’ of ‘ik leef dus ik glimlach’. Laat de zure blikken aan de azijnpissers, maar gun ze wel die glimlach. Wie weet doet uw glimlach wonderen.

In Leuven is het verboden om…u vult zelf maar aan. Keuze genoeg de laatste jaren. Nu moeten we er eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat het Leuvense stadsbestuur niet zelden regeltjes moet opleggen aan haar inwoners die door de hogere overheid worden opgelegd. Los van wie de regels oplegt, moeten we vaststellen dat er steeds minder ‘mag’ in onze stad. We leven in een verzuurde maatschappij die lijdt aan ‘reglementitis’. Kinderen mogen geen kind meer zijn, jongeren mogen niet jong meer zijn, bejaarden mogen niet oud meer zijn, mensen mogen geen mens meer zijn…en dat alles op straffe van een stevige GAS-boete. Leuven, de verboden stede…en in het verlengde daarvan alle andere plaatsen in ons kleine verzuurde landje. Voor Leuven heeft de plaag van ‘reglementitis’ grote gevolgen. Leuven heeft steeds meer het imago heeft van een braaf provinciestadje. Het huidige stadsbestuur lijkt zich wel comfortabel te voelen bij dat brave conservatieve imago. In die geest is het dan ook onze plicht om de meerderheid van CD&V/sp.a enkele suggesties te doen voor nieuwe verboden, het ene al wat absurder dan het andere. Zoals daar zijn: het verbod op regen in de Muntstraat, het verbod op bakfietsen, het verbod op beroepsklagers, het verbod op partijtucht, het verbod op blaffende honden, het verbod op gepimpte wagens, het verbod op arme mensen, het verbod op fluitende vogels, het verbod op werkzaamheden, het verbod op korte broeken in de gemeenteraad, het verbod op muziekfestivals met zwakke affiches, het verbod op bejaarden in warenhuizen op vrijdagavond, het verbod op wandelen op zwarte schoenzolen in winkelstraten en last but not least het verbod op politici ouder dan de pensioengerechtige leeftijd. Want net dat laatste, beste lezers, hoor je steeds vaker in de straten. “Het is de termijn teveel voor onze burgemeester. Goed werk geleverd maar het is tijd voor een nieuwe wind.” Het politieke beest in Louis Tobback zal ongetwijfeld het tegendeel willen bewijzen. We kijken ernaar uit. In afwachting daarvan werken we verder, in stilte uiteraard.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel