Column: De Wolf van de Walstraat Door Kristof Debecker

Bart Mertens
1 jaar geleden
door Bart Mertens

In zijn column ‘De Wolf van de Walstraat’ laat journalist Kristof Debecker zijn licht/duisternis schijnen over de wereld. Net zoals de militaire troepen zich destijds bewogen via de walstraten aan de binnenkant van stadsmuren en omwallingen sluipt de wolf in Kristof Debecker met zijn pen door onze maatschappij. Soms messcherp en onverbiddelijk maar altijd met overtuiging.

Een belangrijke omwenteling in de vaderlandse geschiedenis speelde zich af in de zomer van 2019. Al in het voorjaar van 2018 was in alle stilte een beweging van ontevreden burgers ontstaan. Allemaal mensen die het meer dan beu waren. Het leven was onbetaalbaar geworden. Steeds meer winkels gingen failliet, fabrieken sloten de deuren en een groot deel van de bevolking leefde in armoede. Door middel van de meeste waanzinnige belastingen, verplichte bijdragen, boetes, taksen en inningen, eiste de overheid – deels openlijk en deels verdoken – tot soms 75% van de inkomens en bezittingen van de gewone mensen. De media orakelden enkel nog propaganda en hadden geen oren naar de verzuchtingen van de bevolking. Voetbalsupporters zagen hun favoriete club verworden tot geldmachines van de rijken, studenten voelden zich een leeggezogen slachtoffer van de diploma-commerce en de hardwerkende en uitgeputte 30’ers en 40’ers waren klaar met hun leven als melkkoe. In alle stilte kwamen steeds meer misnoegden samen op geheime meetings in de bossen rond Leuven. Een initiatief dat elders in Vlaanderen en in het zuiden van Nederland navolging kreeg. De opstandelingen noemden zich de nieuwe geuzen en besloten in actie te komen tegen het bestuur. Op 11 juli 2019 trokken een paar honderd geuzen naar Leuven. Ze vernielden alle flitspalen, parkeermeters en bewakingscamera’s en staken het stadskantoor, de inningskantoren van de belastingen en andere symbolen van het oude regime in brand. Nadien trokken ze naar de hoofdstad waar ze onder meer de senaat, de gebouwen van de vele Brusselse bestuursniveaus en de hoofdzetels van de traditionele politieke partijen viseerden. Alle politici en vertegenwoordigers van de spilzuchtige overheid werden verjaagd naar Frankrijk. De opstand verspreidde zich over het ganse land en het protest werd gedragen door het gros van de bevolking en werd gesteund door officieren van de politie en van het leger, die het ongenoegen over het schone schijn bestuur deelden. De senaat, provinciebesturen, gewesten, gemeenschappen, ontelbare Brusselse overheden, traditionele politieke partijen, vakbonden en intercommunales werden ontbonden. Lang achterhaalde functies als deurwaarder en notaris werden afgeschaft. Met het vrijgekomen geld werd een nieuwe staat met één overkoepelend bestuur gesticht: Vlaams-Brabant. Het nieuwe land bestond uit Vlaanderen, Brussel, het vroegere Brabant, Antwerpen, het Nederlandse Noord-Brabant en Limburg. Er kwam een gemoderniseerde wetgeving die was gebaseerd op rechtvaardigheid, eerlijkheid en gezond verstand. Het Nederlands werd de enige taal en de kapotte sociale zekerheid en het leeggezogen pensioenstelsel werden in ere hersteld. De nieuwe staat kende een ongeziene financiële en intellectuele rijkdom. Zo, beste studenten, dat was het voor vandaag. Na de vakantie gaan we het hebben over de val van het Romeinse Rijk. Vergeet met het oog op de paasexamens de hoofdstukken over de opkomst en de ondergang van België niet te herhalen.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens