COLUMN: Breek de stilte, versie 2.0

De muzikanten komen in opstand tegen de nieuwe geluidsnorm die het Leuvense stadsbestuur heeft goedgekeurd. Onder leiding van Jimmy Dewit, stads-dj en ook bekend als Bobby Ewing van Discobar Galaxie, geeft de verzamelde muziekwereld aan dat de nieuwe normen een ramp zijn, zeker voor kleinere organisatoren en beginnende muzikanten.

Waarom, Leuven? Met die twee heel duidelijke woorden beginnen de muzikanten hun open brief die ze vanmiddag hebben verspreid. Laat het bij deze duidelijk zijn: de nieuwe geluidsnormen die de stad Leuven heeft goedgekeurd worden bijzonder slecht verteerd. Volgens de muzikanten zijn de nieuwe normen de doodsteek voor kleinere podia en dus ook voor beginnende muzikanten.

“De nieuwe Vlaamse regelgeving rond elektronisch versterkte muziek had sowieso al een aantal pijnpunten voor kleinere podia en dus ook voor beginnende muzikanten en dj’s. Maar het decreet van minister Schauvliege laat nog voldoende bewegingsruimte, o.a. in een aantal uitzonderingsmaatregelen. Leuven deed deze week echter de deur helemaal toe voor kleinere podia. Het verlaagt eenzijdig de norm in de tweede categorie van 95DB(A) gemeten over 15 minuten naar 93dB(A) gemeten op 1 minuut, hetgeen neerkomt op een feitelijke piekmeting, wat een onhaalbare norm is voor elke pop- of rockgroep en ook voor een dj die meer wil doen dan wat achtergrondmuziek laten horen. Een keer per maand kan nog een uitzondering aangevraagd worden. Café’s en jeugdhuizen en kleine zaaltjes kunnen niet langer op regelmatige basis concertjes of feestjes organiseren zonder ingrijpende en onbetaalbare maatregelen te nemen. Niet alleen is er de kost van een akoestisch onderzoek, er dient ook kostelijke meetapparatuur aangeschaft te worden, maar vooral is er de zo goed als onmogelijke kost van zwaar isoleren, want momenteel voldoen in Leuven enkel muziekcentrum Het Depot en de zaal van de Blauwe Kater aan de hoogste norm op vlak van geluidsisolatie. Geen enkele andere muziekzaal, café of fuifzaal kan momenteel aan de door Leuven opgelegde norm om boven die 93DBA te kunnen spelen, voldoen.”

STUK

“Leuven is een stad waar vele muzikanten en dj’s wonen en ook werken, waar ze hun artistieke carriere gestart zijn of nog aan t starten zijn. Leuven heeft een bruisende scene ontwikkeld de laatste jaren. Een scene moet zich echter ook kunnen laven en enkel in het grote muziekcentrum of in het eigen repetitiekot nog kunnen spelen, is echt volstrekt onvoldoende. Met het nieuwe politiereglement verdwijnen de facto georganiseerde muziekpodia zoals STUK, SOJO en de Leuvense café’s als speelplekken. We hebben nood aan veel plekken waar we onze muziek kunnen laten horen, waar mensen er van kunnen genieten, waar mensen samenkomen om te feesten, te dansen … samen te zijn. Muziek is een verbindende factor, maar als het verwordt tot wat achtergrondgeluid dan is er geen sprake meer van een muziekbeleving…”

“Met de invoering van het nieuwe geluidsreglement voelen wij ons rechstreeks aangesproken en benadeeld. Wij vragen dan ook dringend aan het gemeentebestuur om ons hier in te horen en ons uit te leggen waar wij nu terecht kunnen? En liefst niet in een kot waar geen plaats is voor publiek.”

Selah Sue 

Onder de Leuvense muzikanten & DJ’s die de open brief steunen overigens enkele grote namen. Jamie Lidell bijvoorbeeld, die speciaal zijn repetitie in Het Depot onderbrak om de brief te komen tekenen in café Sport. Maar ook bekende Leuvenaars zoals Selah Sue, Milow en Anton Walgrave. En de lijst blijft maar groeien…Ook Mike Naert, directeur van Het Depot, is niet te spreken over de nieuwe norm. “Eigenlijk zegt men door deze norm op te leggen dat een bezoek aan Het Depot zeer schadelijk is voor de oren. Ik ga er dan ook vanuit dat de politici die voor deze norm stemden tijdens de gemeenteraad niet meer over de vloer zullen komen in Het Depot. De stadsslogan Leuven Eeuwenoud Springlevend moet nu veranderd worden in Leuven Eeuwenoud Doodstil.”

Harde woorden maar het lijkt er steeds meer op dat CD&V en vooral sp.a in hun eigen voet hebben geschoten in dit dossier, gezien het groeiende protest, ook binnen de partij want niet iedereen is voorstander van de nieuwe geluidsnorm. Of zoals een trouw aanhanger van sp.a het verwoordde: “De partij verliest steeds meer de voeling met de eigen achterban, zeker bij de jongeren. Ze maakt van Leuven een doodbraaf provinciestadje. Hier gaan ze binnen zes jaar de prijs voor betalen want jongeren en vooruitstrevende mensen blijven dit niet pikken.” Dan toch de termijn teveel voor burgemeester Louis Tobback? Al blijft natuurlijk schepen Mohamed Ridouani vooral kop van jut in dit dossier. Hij blijft achter het goedgekeurde voorstel staan, maar liet wel al optekenen dat hij een versoepeling zou overwegen indien uit de evaluatie na een jaar zou blijken dat de opgelegde norm onhaalbaar is in de praktijk.

Bart Mertens  

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel