Coalitiegesprekken Vlaams-Brabant bereiken akkoord bevoegdheidsverdeling

De coalitiegesprekken voor de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bereikten gisteren een nieuwe fase. CD&V levert twee gedeputeerden en de provincieraadsvoorzitter, VLD levert twee gedeputeerden en sp.a en Groen! krijgen elk één gedeputeerde. Ook over de bevoegdheidsverdeling werd een akkoord bereikt

De akten van voordracht zijn ondertekend en worden aan de administratie bezorgd. Op 3 december duidt provincieraad de gedeputeerden aan op basis van deze akten van voordracht.  Er werd een akkoord bereikt over de toewijzing van de mandaten en de bevoegdheidsverdeling, immers de deputatie mag dan al collegiaal beslissen, toch wordt er een taakverdeling afgesproken en een beleidsverantwoordelijke aangeduid. Tegelijk werd ook afgesproken om het aantal raadscommissies van 10 naar 8 terug te brengen. Dit past binnen de interne staatshervorming waarbij de provincieraad kleiner (van 84 naar 72 leden) en de taakstelling scherper wordt.

Samenstelling deputatie
• Monique Swinnen (CD&V)
• Tom Dehaene (CD&V)
• Julien Dekeyser (VLD)
• Walter Zelderloo (VLD)
• Karin Jiroflée (sp.a)
• Luc Robijns (Groen!)

Bevoegdheidsverdeling (hoofdelementen)
• Monique Swinnen
Welzijn – landbouw en platteland – Europa – waterlopen – toerisme en streekproducten – financiën – communicatie
• Tom Dehaene
Stedebouwkundige vergunningen Halle-Vilvoorde – PIVO – internationalisering – wonen – mobiliteit – cultuur – Vlaams karakter
• Julien Dekeyser
Stedebouwkundige vergunningen arrondissement Leuven – personeelsbeleid – ruimtelijke ordening – gebouwen– patrimoniumbeheer
• Walter Zelderloo
Uitleendienst – recreatie – provinciedomeinen (Kessel-Lo, Halve Maan Diest, Het Vinne Zoutleeuw, Huizingen)
• Karin Jiroflée
Onderwijs – scholen (PISO, Wijnpers, De Sterretjes, De Nobel) – sport – economie – EFRO-projecten – gelijke kansen
• Luc Robijns
Milieu en duurzaamheid – milieuvergunningen – diversiteit – jeugd – Hanenbos – dierenwelzijn – ontwikkelingssamenwerking 

Bron: Provincie Vlaams-Brabant

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel