Buurtbewoners contra uitbreiding varkensstallen in Zuurbemde

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Na vier negatieve adviezen ter uitbreiding van varkensstallen in Zuurbemde dienden de varkensboeren in kwestie opnieuw een aanvraag in om een planologisch attest te bekomen. De buurtbewoners zijn verre van tevreden met de uitbreidingsplannen.

De uitbaters van de varkenskwekerij pogen al sinds 2012 een uitbreidingsattest te bekomen. De buurtbewoners tekenden telkens bij elke aanvraag bezwaar aan en kregen gelijk. Ze zijn van oordeel dat een groot en industrieel varkenskweekbedrijf geen plaats heeft vlakbij woonzones.

In totaal wil het bedrijf uitbreiden naar bijna tweeduizend varkens, opgesplitst per bedrijf gaat het over 971 en 996 varkens. De Vlaamse wetgeving duidt erop dat een bedrijf van meer dan duizend varkens niet past vlakbij een woonzone.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer