BUUR onderzoekt nieuwe locatie ziekenhuis Tienen

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
95 Views
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen hebben het studiebureau BUUR aangesteld om het onderzoek te voeren naar de nieuwe locatie voor het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen.

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen kampt met plaatsgebrek en wenst haar twee campussen, campus Sint-Jan en campus Mariëndal, onder te brengen in één gebouwencomplex. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen zullen een aantal locaties onderzoeken.

‘Om deze zoektocht tot een goed einde te brengen, hebben we het studiebureau BUUR bvba aangeduid om de vier zoeklocaties ruimtelijk af te wegen ten opzichte van elkaar via een  ontwerpend onderzoek. Om deze studiekosten te verdelen tussen de provincie en de stad Tienen werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. De twee besturen samen zullen hiervoor een budget van ruim 50.000 euro vrijmaken’, zegt Ann  Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Omdat het Tiense ziekenhuis een bovenlokale rol speelt, zoeken de stad Tienen en provincie Vlaams-Brabant samen naar een geschikte locatie voor een nieuwe ziekenhuiscampus, die alle programmaonderdelen van de huidige twee campussen in de binnenstad integreert in één gebouwencomplex.

‘Om tot een geschikte nieuwe locatie te komen, is er naast de nood aan een gedragen visie ook nood aan een goede afweging van de locaties. Een ziekenhuis heeft immers een belangrijke publieke functie. En dus zal er in de studie veel aandacht moeten besteed worden aan beeldkwaliteit en ruimtelijke inpassing, zoals groenvoorziening, onthaal en langzaam verkeer’, besluit gedeputeerde Ann  Schevenels.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer