Bussen van De Lijn mogen nog maar 20 km/u rijden op de Bond

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het stadsbestuur van Leuven en de directie van De Lijn zijn tot een akkoord gekomen rond de maximumsnelheid van bussen op de Bondgenotenlaan in Leuven. Ten laatste op 5 december mogen bussen er nog maximaal 20 kilometer per uur rijden. De snelheidsbeperking was al langer een ideetje van Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening in Leuven en tevens bewoner van de Bondgenotenlaan. Hij is van mening dat een maximumsnelheid niet alleen de veiligheid op de baan verhoogt, maar ook de leefbaarheid voor inwoners en handelaars.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans