“Bruulparking duurder en Bruulpark kleiner dan aangekondigd”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Actiegroep De Bruul Brult blijft zich verzetten tegen de plannen van het Leuvens stadsbestuur om een ondergrondse parking van 600 plaatsen aan te leggen onder het Bruulpark. “Op de jongste gemeenteraad bleek dat het stadsbestuur moest toegeven dat wij op meer dan één punt… een punt hebben”, klinkt het bij de actiegroep.

“En dan hebben we het niet eens over de noodzaak van de nieuwe parking. Dag na dag, uur na uur, blijkt dat het aanbod aan vrije parkeerplaatsen in en om Leuven de capaciteit van de nieuw te bouwen parking ver overtreft. Een alternatieve investering in betere communicatie over en ontsluiting van bijvoorbeeld parking Vaartkom (constant drie verdiepingen leeg!), de parking van de Philipssite of de parking Het Teken aan Gasthuisberg op zaterdag zou al heel wat oplossen. Belangrijk hierbij is dat er snelle en goedkope shuttles ingelegd worden naar de binnenstad.”

“Wel willen we het hebben over de kostprijs van de parking waar elke Leuvenaar de facto dus ook aan meebetaalt. En over het park dat overblijft na afloop van de werken. Aanvankelijk schatte het stadsbestuur dat op 22 miljoen euro. Uit het lastenboek, dat op de jongste gemeenteraad werd voorgesteld, is dat bedrag nu al opgetrokken tot 22 miljoen euro plus BTW, met andere woorden ongeveer 26 miljoen euro.”

De Bruul Brult raadpleegde in maart jongstleden al professor burgerlijk ingenieur-architect Jan Delrue die toen het volgende zei:  “Bouwtechnisch kan men de vraag stellen of het ‘mogelijk ontwerp inplanting’ van het RUP Den Bruul wel enige kans maakt. Dat men tot drie bouwlagen diep in het grondwater gaat, geeft een fenomenale opwaartse druk op de betonkuip. Tijdens de ‘droge’ uitvoering moet het grondwater diep worden weggepompt. Daar zijn technische oplossingen voor, maar die zijn verschrikkelijk duur. De raming die de stad vooropstelt, is een cijfer uit het leerboekje. In bouwmiddens is men al vertrouwd met de cynische factor Pi (3,14…): bouwwerken die meer dan driemaal het startbudget verslinden.” Volgens De Bruul Brult lijkt de stap naar 26 miljoen euro dus een eerste stap van vele richting meer dan 60 miljoen euro.

“Een andere bezorgdheid van onze actiegroep is het groene karakter van het park. Op elke informatievergadering werd gesteld dat hier niet aan zou geraakt worden. Ook daar komt het stadsbestuur op zijn woorden terug. Voor het parkgedeelte dat bovenop de parking wordt aangelegd, kiest de stad voor de term ‘daktuinopbouw’. Een daktuin! Ook de bomen moeten wijken: in de projectbeschrijving is er sprake van het vellen van 54 hoge bomen (van de 92).”

“Het stadsbestuur stelt nu ook dat alle functies die het park vandaag vervult (sport, evenementen, speelzone, ontmoeting…) in de toekomst onmogelijk nog te rijmen zullen zijn met een groen park. Er komt kunstgras op het voetbalveld, wat de parkbeleving niet ten goede komt. Er zal ook minder ruimte zijn voor het park door de nutsvoorzieningen voor de parking en door het verbreden van de Brouwersstraat.”

Meer dan ooit is ‘De Bruul Brult’ er dan ook van overtuigd dat de Bruulparking niet zo snel mogelijk gegraven maar begraven moet worden. En dat de 22 miljoen euro geïnvesteerd wordt in duurzame en ecologische alternatieven die de leefbaarheid voor de inwoners én handelaars van de stad echt verbeteren.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans