Boerenbond teleurgesteld in Europa

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

De EU-landbouwministers kwamen in Brussel op de landbouwraad tot een akkoord over de volgende maatregelen: voor de melkveehouderij wordt de mogelijkheid gecreëerd voor een tijdelijke, vrijwillige productiebeperking en een verdubbeling van de opslag van melkpoeder en boter.

Om de crisis in de varkens- en vleesveehouderij aan te pakken stelt Hogan voor om op Europees niveau een marktobservatorium op te richten dat de markt van varkens- en rundvlees in kaart brengt. Hierdoor geeft de Raad wel wat aanzetten en creëert men openingen maar voor Boerenbond blijven de voorstellen ruimschoots onvoldoende. Er worden geen extra middelen vrijgemaakt om de bijkomende maatregelen op Europees niveau te financieren en bovendien weegt het  pakket onvoldoende om de crisis in alle sectoren van de land- en tuinbouw krachtdadig aan te pakken.

Voor het eerst sinds september 2015 stond de crisis in de landbouw op de agenda van de landbouwministers. Op de Raad werden de crisismaatregelen besproken die Europees commissaris voor landbouw, Phil Hogan, gevraagd had aan de verschillende lidstaten. Na een dag vergaderen kwamen ze tot een maatregelenpakket dat de Europese Commissie nu moet uitwerken tot concrete voorstellen die later door de Landbouwraad kunnen worden aangenomen.

De uitzonderlijke maatregelen die Hogan aankondigt om de crisis in de melkveehouderij aan te pakken sluiten aan bij wat Boerenbond vraagt: een tijdelijke, vrijwillige productiebeperking op Europees niveau met compensatie. Alleen blijkt Europa geen middelen te hebben om die compensatie te financieren. De mogelijkheid die lidstaten krijgen om binnen verruimde staatssteunregels zelf financiering te voorzien, dreigt het gelijk speelveld tussen de lidstaten te verstoren. Dit kan niet voor Boerenbond. Ook stelt Hogan voor om de opslag van melkpoeder en boter te verdubbelen. Dit helpt op korte termijn de druk van de markt te halen.

De maatregelen om de crisis in de vleesvee- en varkenshouderij aan te pakken zijn ruim onvoldoende. Positief is de overweging van nieuwe steun aan private opslag voor varkensvlees op een meer geschikt tijdstip in 2016. De opstart van een observatorium dat de markt van varkens- en rundveevlees analyseert is positief – meer transparantie in het marktgebeuren is zeker welgekomen – maar het zal het structurele onevenwicht op de markt niet oplossen.

Sonja De Becker formuleerde de verwachtingen van Boerenbond nog eens klaar en duidelijk voor aanvang van de landbouwraad: de sector heeft op korte termijn dringend nood aan crisismaatregelen die het evenwicht tussen vraag en aanbod snel herstellen en aan inkomensondersteunende maatregelen. Voor de lange termijn moet werk gemaakt worden van instrumenten die de sector toelaten zelf  het markt- en risicobeheer in handen te nemen. “Wat Europa nu voorlegt is te weinig en zorgt, zeker voor de varkenshouders, niet snel genoeg voor het nodige effect”, aldus de voorzitter van Boerenbond. “Alle sectoren van onze land- en tuinbouw hebben nood aan instrumenten die zorgen voor meer stabiliteit en inkomensgarantie op de bedrijven. Het Europees landbouwbeleid is het orgaan bij uitstek dat dit zou moeten faciliteren. Het is positief dat de meerderheid van Europese lidstaten nu op dezelfde golflengte zit en er nu eindelijk iets concreets op tafel ligt voor de melkveehouderij, zij het wel dat de financiering een niet te miskennen struikelblok blijft. Maar ik ben heel ontgoocheld dat er voor de varkenshouderij en de andere sectoren, weer eens, geen maatregelen voorgelegd worden die op korte termijn voelbaar resultaat geven op onze bedrijven”, aldus de reactie van de Boerenbondvoorzitter.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens