Bewoners Riddersstraat klagen plaatsing paaltjes aan

De bewoners van de Riddersstraat in Leuven hebben een brief geschreven naar het college van burgemeester en schepenen waarin ze het plaatsen van de paaltjes in de nabijgelegen Brouwersstraat aankaarten. Door die paaltjes is het verkeer in hun straat nog drukker geworden.

“Op 19 maart werden er paaltjes geplaatst aan het einde van de Brouwersstraat op de hoek met de Tessenstraat/Fonteinstraat. Wij, buren uit de nabijgelegen Riddersstraat, kunnen ons niet herinneren dat de bewoners van onze straat hierover werden geconsulteerd. Wij begrijpen de vraag van een tiental gezinnen uit de Brouwersstraat om hun straat af te sluiten, maar kunnen moeilijk begrijpen dat er geen rekening gehouden is met de negatieve effecten voor de vele andere bewoners uit de Ridderbuurt. De sowieso al vrij rustige Brouwersstraat wordt nu nog rustiger, terwijl de al drukke Riddersstraat nog drukker wordt.”

“Wij betreuren deze merkwaardige gang van zaken – al gunnen we de mensen in de Brouwersstraat hun rustig woonerf – en kunnen weinig begrip opbrengen voor het feit dat onze straat nu alle verkeer (én lawaai én luchtvervuiling) moet slikken. Sindsdien staat er immers gedurende meerdere uren per dag een lange file in de Riddersstraat, soms zelfs vanaf de Blauwe hoek aan de Brusselsestraat tot aan de verkeerslichten op de hoek van onze straat en de Donkerstraat. Bovendien komen er geregeld wagens, die in de Brouwersstraat geparkeerd stonden, achterwaarts de Riddersstraat inrijden omdat ze op geen andere manier de Brouwersstraat kunnen verlaten (de straat is te smal om langs de geparkeerde wagens te draaien)”

“De Riddersstraat is sinds enkele maanden een fietsstraat waar de auto’s in één richting rijden maar de fietsers in twee richtingen mogen rijden. Die fietsers moeten in ons smalle stuk van de straat nu laveren tussen de stilstaande auto’s en nemen dan noodgedwongen hun toevlucht tot het voetpad. Bovendien staan er in dit deel van de Riddersstraat ook vaak vrachtwagens op straat te laden en te lossen ter hoogte van Davé en moet het mindermobielenbusje mensen in- en uitlaten ter hoogte van School 4. Dit alles maakt de verkeerssituatie echt wel heel erg druk maar vooral onoverzichtelijk voor zwakke weggebruikers.”

“Aan dit stuk van de Riddersstraat zijn immers ook de kleuterschool van de Sintjansschool én twee kinderkribbes (De Wurpskes en St.Jacob) gelegen. De lange files leveren écht gevaarlijke situaties op voor ouders die met kinderwagens en peuters en kleuters aan de hand tussen de stilstaande auto’s moeten oversteken waar ze kans maken op fietsers te botsen, om van de luchtvervuiling nog maar te zwijgen!”

“Wij, de bewoners van de Riddersstraat willen u daarom vragen om asap deze beslissing, waarover niet geconsulteerd is en die weinig doordacht lijkt te zijn, ongedaan te maken of op zijn minst volgende flankerende maatregelen te nemen:

– Kan de frequentie van de verkeerslichten op het kruispunt Riddersstraat/Donkerstraat aangepast worden zodat er meer wagens na elkaar kunnen doorrijden en er minder auto’s moeten aanschuiven in de Riddersstraat?

– Kan de wegwijzer ‘centrum’ weggehaald worden aan de Brusselsepoort (recht tegenover de lagere school van Sintjan aan de hoek met de Mechelsevest) zodat er van daar uit geen verkeer meer de stad wordt ingestuurd dat dan in onze straat beland zonder het ‘centrum’ te bereiken?

– Kunnen de ‘knippen’ tussen de Brusselsestraat en het Sint-Jacobsplein, zoals voorzien in het oorspronkelijke circulatieplan en die zonder goede verkeerstechnische redenen verdwenen zijn, terug ingevoerd worden in de Pelgrimstraat en de Wagenweg?”

De brief werd ondertekend door meer dan 100 bewoners van de Riddersstraat en omgeving maar ook door  fietsers die hier dagelijks passeren.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans