Bespaar met een thermografische scan in Rotselaar

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Rotselaar ondersteunt inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken. Via een samenwerking met Interleuven kunnen inwoners een thermografische scan van hun woning aanvragen. Deze spoort de warmteverliezen op van de woning.

Inwoners van Rotselaar kunnen vanaf heden intekenen op de groepsaankoop van een thermografisch onderzoek van hun woning. Voor deze groepsaankoop gaat Rotselaar een samenwerking aan met Interleuven. Wanneer de eigenaar vervolgens beslist om energiebesparende maatregelen uit te voeren, betaalt de gemeente de helft van de kostprijs van de scan terug. Deze maatregel kadert in het klimaatactieplan 2020 van Rotselaar.

Met een thermografische scan kunnen isolatieproblemen, koudebruggen, vochtinsijpeling en warmteverliezen via kieren en spleten aan ramen en deuren worden opgespoord. Schepen van milieu, Carine Goris, legt uit waarom Rotselaar inzet op thermografische scans: ”Wij raden onze inwoners een thermografische scan op woningniveau aan, omdat zij dan een heel goed beeld krijgen van het warmteverlies van hun eigen woning. De woning wordt volledig gescand waardoor pijnpunten aan het dak, een deel van het dak, de gevels of het schrijnwerk in kaart worden gebracht. Op die manier weet de eigenaar exact waar het probleem zich bevindt en waar eventuele verbouwingen nodig zijn. En vooral: waar niet”.

Gemeentelijke subsidie

De inwoner betaalt zelf voor de uitvoering van de thermografische scan. Dit gebeurt via de groepsaankoop van Interleuven. Wanneer de inwoner nadien echter werken uitvoert aan de woning om de warmteverliezen tegen te gaan, kan hij rekenen op een gemeentelijke subsidie. De gemeente betaalt de helft van de kostprijs van de thermografische scan terug (met een maximum van 200 euro). Voor personen met een RVV-statuut bedraagt deze subsidie 100%.”Op deze manier willen we onze inwoners aansporen om een thermografische scan uit te voeren alvorens te verbouwen. Het is tenslotte belangrijk om te weten of de heraanleg van je dak wel echt nodig is, wanneer het warmteverlies zich eigenlijk voordoet aan bijvoorbeeld het schrijnwerk van je ramen, of omgekeerd”, aldus schepen Carine Goris.

Met het promoten van de thermografische scan zet Rotselaar op particulier niveau een nieuwe stap in de richting van een duurzamer klimaat. Cijfers in het klimaatactieplan tonen aan dat particuliere gebouwen met 36,12% van de totale CO2-uitstoot de grootste energieverbruikers zijn op het grondgebied van de gemeente. Een duurzaam woonbeleid is daarom een belangrijk uitgangspunt van het gemeentebestuur om de doelstelling van haar klimaatactieplan te bereiken: 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Info en aanvragen op www.rotselaar.be/klimaat

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer