“Bescherm de voormalige Verpleegstersschool”

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het Leuvens Historisch Genootschap blijft aandringen op het behoud van de voormalige Verpleegstersschool, met kapel en binnenhof, op de Hertogensite aan de Kapucijnenvoer. Omdat er plannen zijn om het gebouw af te breken, diende het Genootschap een bezwaarschrift in. Ze deed dat bij het Vlaams Agentschap van Onroerend Erfgoed, omdat er geen reactie tot overleg kwam van de stad.

Aan de beschermingsaanvraag ging een grondige studie vooraf, die het LHG zelf uitvoerde. Daarin worden de erfgoedkwaliteiten van de Verpleegstersschool besproken en de herbestemmingsscenario’s opgesomd.  De studie is bekend bij de stad.

Verpleegstersschool“We hebben verschillende argumenten om het gebouw te behouden”, klinkt het bij het LHG. “Het  Agentschap Onroerend Erfgoed gaf vorig jaar al aan dat “de Verpleegstersschool en het klooster Sint-Elisabeth wel degelijk nog grote erfgoedwaarden hebben”, ook al wil de stad Leuven het complex laten slopen uit mobiliteitsoverwegingen. Ten tweede was het gebouw tot voor kort, toen het werd verkocht aan de projectontwikkelaar, nog in gebruik voor studentenhuisvesting. De kapel is zelfs vandaag nog toegankelijk als onderdeel van het Museum HistarUZ. Het argument dat er problemen zouden zijn met brandveiligheid en stabiliteit, zijn dus uit de lucht gegrepen. Ze zouden alleszins kunnen verholpen worden met de nodige zorg.”

“Dat dit erfgoed moet verdwijnen uit mobiliteitsoverwegingen is bovendien tegen alle erfgoedbeleidsregels in. Er zijn voor een beter bus- of tramtraject voldoende alternatieven mogelijk.  Maar dan moet men wel een waardevol erfgoedpand willen behouden in plaats van een vastgoedproject. Pas op, wij zijn niet tegen de realisatie van de Hertogensite op korte termijn. Maar we willen wel dat de Verpleegstersschool blijft bestaan en wordt herbestemd. Daarnaast  moeten de te  hoge woontorens in de directe omgeving van de historische monumenten waaronder de ringmuurrelicten tot normale proporties herleid worden.”

“We hopen op een constructieve manier te kunnen overleggen met de stad Leuven en de promotor. Indien dit niet mogelijk is, zullen we een beroepsprocedure inzetten om het RUP te bestrijden met een schorsings- en/of vernietigingsberoep bij de Raad van State.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans