Begeleid Wonen voert actie aan kabinet Vandeurzen

Kirsten Bosmans
7 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De vzw Begeleid Wonen uit Leuven ondersteunt personen met een handicap in Leuven en de ruime regio errond. Door het huidige beleid hebben deze personen geen enkel perspectief op ondersteuning. Daarom trok Begeleid Wonen Leuven vandaag, samen met alle mobiel-ambulante diensten, naar het kabinet van Jo Vandeurzen, de minister van Welzijn, in Brussel.

“Meer dan 350 personen wachten op noodzakelijke ondersteuning. Er wordt hen budget beloofd om deze ondersteuning in te kopen. In de realiteit staan mensen jarenlang op de wachtlijst. Ze hebben er echter geen zicht op wanneer ze het budget gaan ontvangen. Zo is er op onze dienst een cliënt die al 18 jaar wacht op budget voor essentiële ondersteuning. Ook andere begeleidingsdiensten kampen met uitzichtloze wachtlijsten”, klinkt het bij Begeleid Wonen Leuven.

“Wij vinden ons helemaal in de visie van de persoonsvolgende financiering: personen met een handicap nemen de regie in eigen handen en beslissen zelf door wie en waarin ze ondersteund willen worden. Jammer genoeg staat de uitvoering ervan helemaal haaks op die visie,” zegt Hilde Omblets, directeur van Begeleid Wonen Leuven. “Maatschappelijk kwetsbare mensen met een handicap, met een zeer reële maar beperkte ondersteuningsvraag, zijn vaak de facto volledig afgesloten van de mogelijkheid tot ondersteuning. Je partner moet al letterlijk doodvallen vooraleer je recht hebt ondersteuning.”

Preventief, niet curatief

Personen met een handicap vormen een kwetsbare groep. Vandaag krijgen zij geen gepaste ondersteuning. Het is dan wachten tot problemen escaleren. De gevolgen en de bijhorende kosten liggen dan gegarandeerd veel hoger: opname in psychiatrie of andere voorzieningen, leefloon, dakloosheid,… Hilde Omblets: “Het is kortzichtig om vandaag te besparen op begeleiding, want het kost de maatschappij op termijn meer. En dan spreken we nog niet over de emotionele belasting die dit teweeg brengt bij de personen en hun netwerk.”

“Een van die wachtenden is F., een jonge alleenstaande vrouw met autisme en een psychische kwetsbaarheid. Ze woont samen met haar baby J. in een kleine onderkomen studio. Haar familie wenst geen contact meer. Ze heeft daarbuiten geen netwerk. Haar situatie is zo onstabiel dat ze dreigt uit haar studio gezet te worden. Onmiddellijke gepaste zorg is hier noodzakelijk maar zij heeft geen zicht op ondersteuning in de nabije toekomst. Hoelang zal zij nog moeten wachten?”

Protestactie

Het tekort aan budget is geen geldig excuus. Met dezelfde middelen kan je veel meer doen. Daarom trokken alle mobiel-ambulante diensten vandaag naar Brussel. Hilde Omblets: “We moeten aan de alarmbel trekken.”

De actie startte voormiddag in de Koning Albertlaan II, voor het kabinet van de minister van Welzijn Jo Vandeurzen en voor het VAPH. Meer info: www.spond.be

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans