Basisschool Paridaens wint allereerste Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Basisschool Paridaens heeft zopas, als allereerste Vlaamse school, de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018 ontvangen uit handen van gouverneur Lodewijk De Witte. De prijs is een bekroning voor de jarenlange intensieve samenwerking met de kinderen, buurt, ouders, stad Leuven, lokale politie Leuven, Voetgangersbeweging vzw én de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Op termijn wil de school de allereerste autoloze school van Vlaanderen worden.

De werkgroep Verkeer op School (VOS), bestaande uit leerkrachten en verkeersouders, is de initiator, katalysator en trekker van vele initiatieven met concreet resultaat. De afgelopen jaren heeft de school talrijke initiatieven genomen zoals het inrichten van de allereerste Leuvense schoolstraat met behulp van een geïntegreerde slagboom (Octopusstraat), een vaste bewegwijzering voor het fietsexamen, schoolfietsen voor alle kinderen en educatieve magnetische verkeersborden die het Leuvense circulatieplan toelichten. David Janssen, leerkracht en lid van de werkgroep VOS: “Met deze acties was basisschool Paridaens telkens pionier. En dit niet zozeer voor de primeur, maar wel om de ogen te openen hoe het anders kan. Ondertussen zijn er heel wat andere scholen in Vlaanderen die ons voorbeeld gevolgd hebben.”

Door van onderuit te werken, geduld te hebben, met vallen en opstaan te volharden in het doel en een constructieve dialoog als rode draad doorheen de aanpak te gebruiken, heeft de werkgroep VOS vastgesteld dat dit geleid heeft tot concreet resultaat. “Na de invoering van de Octopusstraat en metingen hebben we vastgesteld dat er na 2 jaar ruim 20% meer fietsende leerlingen en (groot)ouders zijn. De fietsenstalling is nu té klein geworden.” aldus Wouter Florizoone, verkeersouder en lid van de werkgroep VOS.

Een fietsend of wandelend kind van 8 jaar als norm voor de eerste autoloze school: met deze gedachte in het achterhoofd blijft Paridaens vanuit de werkgroep VOS samen met de (groot)ouders en hun (klein)kinderen geloven in het verbeteren en verduurzamen van de modal split tot we de eerste autoloze school van Vlaanderen kunnen worden. “We blijven niet stil zitten, we willen zo snel mogelijk de fietsenstallingen verder optimaliseren en we zijn iets van plan met de Dijle,” zegt Patrick Van Welde, meester en lid van de werkgroep VOS.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans