Archeologen ontdekken skeletten onder Bottelarijsite

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In het kader van een nieuwbouwproject van ontwikkelaar ViRiX op de voormalige Bottelarijsite van Stella Artois, gelegen tussen de Sluisstraat, Mechelsestraat en het Klein Begijnhof, heeft een groep onderzoekers enkele interessante archeologische vondsten gedaan, waaronder de restanten van de 17e-eeuwse begijnhofkerk en infirmerie, skeletten en aardewerk.

Bouwheer ViRiX startte enkele jaren geleden met de bouw van een nieuw woonerf met 56 eengezinswoningen en 28 appartementen op de voormalige Bottelarijsite van Stella Artois, de plaats waar vroeger de flesjes bier gebotteld werden. De fabrieksgebouwen werden afgebroken, om plaats te ruimen voor woningen.

De opgravingen gingen op 5 september van start onder leiding van Studiebureau Archeologie. Meteen kwamen interessante vondsten aan het licht: de fundamenten van de 17de-eeuwse Begijnhofkerk en infirmerie, verschillende skeletten van begijnen binnen en buiten de kerkmuren en ander archeologisch materiaal zoals glas en aardewerk.

Momenteel worden alle vondsten zorgvuldig geregistreerd en gefotografeerd. Nadien zal het archeologisch bureau het materiaal onderzoeken en dateren. Een fysisch antropoloog zal de verschillende skeletten onderzoeken op geslacht, ouderdom en mogelijke doodsoorzaak.

Klein Begijnhof

“De vondst was natuurlijk wel te verwachten. De locatie komt immers overeen met de historische kern van het Klein Begijnhof. Volgens archiefmateriaal stond er in de 13de eeuw een kapel en een infirmerie voor oude Begijnen. In de 17de eeuw, het piekmoment van het Klein Begijnhof,  werden op dezelfde plaats een nieuwe infirmerie en de Sint-Catharinakerk gebouwd. Het Klein Begijnhof telde toen naar schatting negentig begijnen”, aldus Dirk Vansina, schepen van monumentenzorg.

Aangezien de geschiedenis van het Klein Begijnhof dus veel verder teruggaat, verwachten onderzoekers onder de funderingen van de 17de-eewse kerk nog oudere vondsten. Dat zou zeer interessant zijn, omdat over de vroegste periode van het Klein Begijnhof weinig geweten is.

Ontdek de opgraving

“Vandaag zijn er al heel wat nieuwsgierigen die door de kijkgaten in de omheining komen kijken naar de opgravingen”, vervolgt schepen Vansina. “We willen de Leuvenaars de kans geven deze vondsten van dichtbij te bewonderen. Met ViRiX en Studiebureau Archeologie onderzoeken we hoe en wanneer we dit kunnen organiseren.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans