Alcohol- en gordeldracht controles in september

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
63 Views
door Kirsten Bosmans

In september gaan de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed en op gordeldracht. De provincie Vlaams-Brabant pakt de belangrijkste ongevalsoorzaken aan. Daarom worden er, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, acties uitgevoerd die rijden onder invloed en rijden aan een overdreven of onaangepaste snelheid tegengaan.

Rijden onder invloed blijft immers een belangrijke onveiligheidsfactor. Bij 10,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2014 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholgebruik. September is een piekmaand voor verkeersongevallen met gewonden.

‘Uit de gordeltellingen van 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt duidelijk naar voren dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. Nochtans is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. De gordel beschermt de inzittenden bij een ongeval. Zelfs een botsing aan lage snelheid, zoals 20 km/u, kan zonder gordel dodelijke gevolgen hebben’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In september gaan de politiediensten ook extra controleren op de gordeldracht en in het bijzonder in zone 30.

Want in 2012 droeg 76,7% van de bestuurders in Vlaams-Brabant de gordel in zone 30. Dit is merkelijk minder dan op wegen met een hogere snelheidslimiet. Dit lage percentage kan verklaard worden doordat bestuurders het risico op een ongeval onderschatten.

Resultaten controles rijden onder invloed in Vlaams-Brabant van 2014

In 2014 vonden in Vlaams-Brabant controles op de gordeldracht plaats in februari, juni en september. Er werden 2555 onmiddellijke inningen en 257 processen-verbaal uitgeschreven.

Wie de gordel niet draagt, kan een onmiddellijke inning krijgen van 110 euro. Wie het kinderzitje in de wagen niet of niet correct gebruik, kan een onmiddellijke inning krijgen van 165 euro.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gordelcampagne

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans