Activiteiten zandgroeven in Neerijse liggen stil

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
94 Views
door Stefan Van de Weyer

De Kock moest er zijn activiteiten staken op bevel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Indien ze dat niet deden riskeerde ze een dwangsom van 15.000 euro per dag. Dat besliste de Raad van State. Een besluit van Schauvliege dat het bedrijf uit Overijse de exploitatie mocht verder zetten ondanks de vernietiging van de milieuvergunning wordt geschorst. De buurtbewoners reageren opgelucht.

Zij kanten zich tegen de ontginning wegens verkeershinder, lawaai- en stofhinder en de “verminking” van het landschap. Zo zouden vrachtwagens die van en naar de groeve rijden voor een verkeersonveilige situatie zorgen, niet zelden werden in het verleden hoeken of muren woningen aangereden door deze trucks.

De Kock exploiteert een zandgroeve van achttien hectare aan de Ganzemanstraat in Neerijse. Het bedrijf verkreeg daarvoor in 2009 een vergunning van de provincie. De Raad van State vernietigde recentelijk al voor de vierde keer een milieuvergunning voor de uitbating. Net zoals in enkele andere dossiers viel dat in dovemansoren bij minister Schauvliege, ze kende het bedrijf telkens een nieuwe vergunning toe. De milieu-inspectie oordeelde in oktober dat het tijdelijk game over was voor de activiteiten van de firma in de zandgroeve. Schauvliege vond dat een onmiddellijke stopzetting te ver ging en kelderde het besluit in december, blijkbaar zonder succes.

Milieusteunpunt Huldenberg dat met het Kerkeveldcomité al sinds 2009 een juridische strijd voert, zag zich genoodzaakt om een spoedprocedure in te stellen. De Raad van State heeft het laatste besluit van Schauvliege nu geschorst. Op verzoek legt de raad een dwangsom op als de minister nalaat de nodige maatregelen op te leggen of op te treden tegen inbreuken daarop.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer