Actie tegen samenwerking van KUL met Israëlisch wapenbedrijf

 Volgende week maandag wordt het academiejaar officieel geopend met een stoet van de professoren, met op kop uiteraard rector Rik Torfs. Het uitgelezen moment om actie te voeren en dat gaat de Leuvense Actiegroep Palestina ook doen. “We eisen de stopzetting van de samenwerking tussen de KUL en een Israëlisch wapenbedrijf”, zeggen Tobias Van Os en Bert Vinken.

“We zullen de nieuwe rector Rik Torfs op een niet mis te verstane manier herinneren aan het gesprek dat we met hem hadden kort voor zijn verkiezing tot rector van de KU Leuven”, klinkt het strijdvaardig bij de Leuvense Actiegroep Palestina, kortweg LAP.

“Rik Torfs vond dat de KU Leuven transparanter moest bestuurd worden, dat de universiteit meer in dialoog zou moeten gaan en meer zou moeten deelnemen aan het maatschappelijk debat. Wij hebben de nieuwe rector al meermaals om een tweede gesprek gevraagd, maar vangen steeds bot. Nochtans had hij zich daartoe bereid verklaard als hij zou verkozen worden.”

Drones

In het kader van een door de EU gesubsidieerd onderzoeksprogramma werkt de KU Leuven samen met het Israëlische wapenbedrijf Israel Aerospace Industries (IAI). LAP eist de stopzetting van die samenwerking. “Dit is de grootste wapenproducent van Israël en wereldleider in de productie van onbemande vliegtuigen of drones. Deze werden al gebruikt bij aanvallen op burgers, die door Human Rights Watch veroordeeld zijn als overtreding van het internationaal recht.”

“Wij vinden deze samenwerking onaanvaardbaar en verwachten dat de KU Leuven de samenwerking met Israel Aerospace Industries stopzet en zich engageert om in de toekomst geen nieuwe samenwerking meer aan te gaan met Israëlische wapenbedrijven. Onze eisen zijn ondertekend door 15 organisaties en zo’n 1500 medestanders waaronder heel wat personeelsleden van de KU Leuven. Om onze eisen kracht bij te zetten voeren we nu maandag om 9.15 uur actie voor de Sint-Pieterskerk tijdens de stoet van de togati.” (KH)

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel