Aantal werkzoekenden blijft dalen

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De daling van het aantal Vlaams-Brabantse niet-werkende werkzoekenden in 2016 zette zich in 2017 verder door. Eind december 2017 telde de provincie 28.990 werkzoekenden. Dat was drie procent minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2012. In de regio Leuven was de daling wel beperkter.

Het gemiddeld aantal werkzoekenden per stad in 2017: Leuven 3.728, Vilvoorde 1.886, Tienen 1.167, Halle 1.110, Zaventem 1.057, Asse 1.039, Aarschot 740, Diest 725. Het feit dat Leuven toch nog zoveel werkzoekenden telde en de daling hier minder groot was dan in de rest van Vlaams-Brabant en Vlaanderen, had te maken met het toegenomen aantal vluchtelingen in de stad Leuven die de arbeidsmarkt betraden. Andere tendensen die te maken hadden met vluchtelingen:

  1. In de regio Vilvoorde kende de groep allochtone werkzoekenden een daling, in Leuven was er een procentuele stijging.
  2. In de regio Vilvoorde vonden jonge werkzoekenden in 2017 vlotter werk dan in 2016, in Leuven was dit verschil beperkt door de instroom van vluchtelingen. Kijk je enkel naar de autochtone werkzoekenden in de regio Leuven, dan zie je een daling van 6,8 procent bij de jonge werkzoekenden.
  3. In de regio Vilvoorde en de rest van Vlaanderen daalde het aantal kortgeschoolde werkzoekenden, in Leuven was er een lichte stijging, alweer door toedoen van de ingestroomde vluchtelingen.

Andere tendensen. De middengeschoolde werkzoekenden kenden in beide regio’s (Leuven en Vilvoorde) de grootste daling. Ook de langdurig werkzoekenden kenden in beide regio’s een mooie daling ten opzichte van 2016 (telkens -4,7%). In de regio Vilvoorde lag de grootste procentuele daling bij de werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar werkzoekend. In Leuven bij de zeer langdurig werkzoekenden (+2 jaar).

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans