Aanleg spitsstroken op E314 voor deze zomer

De eerste fase voor de aanleg van spitsstroken op de E314 ter hoogte van Leuven zal deze zomer worden gerealiseerd. Het ter beschikking stellen van spitsstroken op onze snelwegen zal in vele gevallen leiden tot een oplossing voor de files. Er wordt immers een extra rijstrook gecreëerd, waardoor de “verwerkingscapaciteit” van de betrokken snelweg substantieel wordt uitgebreid. “Uiteraard is dit geen zaligmakende oplossing. Het verkeer dat plots kan genieten van een extra rijstrook dreigt opnieuw vast te lopen als de rijstrook wordt opgeheven. Voor het traject Leuven-Holsbeek op de E314 vreest Voka-Kamer van Koophandel Leuven bijvoorbeeld dat het verkeer ter hoogte van Holsbeek strop zal komen te zitten en de geplande spitsstrook dus beter wordt doorgetrokken tot Diest. Die vrees bijkt echter ongegrond”, aldus parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

Karin Brouwers vernam eveneens dat de E314 tijdens de geplande werken in de zomer 2013 meteen ook van geluidsvriendelijk asfalt zal worden voorzien. Mochten er na de uitvoering van deze werken nog steeds klachten zijn zullen er nieuwe geluidsmetingen worden uitgevoerd en zal de situatie opnieuw geanalyseerd worden om na te gaan of bijkomende maatregelen nodig zijn.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel