Aanbod schoolse kinderopvang aan uitbreiding toe in Rotselaar Gemeenteraad keurt nieuwe overeenkomst met Landelijke Kinderopvang goed

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Het gemeentebestuur van Rotselaar vindt een kwalitatieve schoolse kinderopvang heel belangrijk. Er gaan jaarlijks heel wat financiële middelen naar de werking en Rotselaar investeert fors in een degelijke infrastructuur. In 2016 voorziet het gemeentebestuur een bedrag van bijna 350.000 euro voor schoolse kinderopvang. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten, is er in Rotselaar geen beperking op het aantal kinderen die tot de kinderopvang worden toegelaten. Ouders hoeven hun kinderen ook geen maanden vooraf in te schrijven.

Het gemeentebestuur van Rotselaar vindt een kwalitatieve schoolse kinderopvang heel belangrijk. Er gaan jaarlijks heel wat financiële middelen naar de werking en Rotselaar investeert fors in een degelijke infrastructuur. In 2016 voorziet het gemeentebestuur een bedrag van bijna 350.000 euro voor schoolse kinderopvang. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten, is er in Rotselaar geen beperking op het aantal kinderen die tot de kinderopvang worden toegelaten. Ouders hoeven hun kinderen ook geen maanden vooraf in te schrijven. Integendeel. “We kiezen in onze gemeente heel bewust om een flexibel aanbod te realiseren voor álle kinderen. Zo ondersteunen we onze inwoners heel concreet in de combinatie van werk en gezin” vertelt schepen voor Kinderopvang Jelle Wouters. Het college van burgemeester en schepenen keurde zopas een uitgebreide visienota goed. Hiermee garanderen we dat ook in de komende jaren elk kind zeker zal zijn van een plaats in de schoolse kinderopvang. Vanaf 1 september 2016 zal het nieuwe beleid van start gaan.

Landelijke Kinderopvang staat in voor binnen- én buitenschoolse kinderopvang
In opdracht van de gemeente Rotselaar biedt Landelijke Kinderopvang op dit moment reeds buitenschoolse kinderopvang voor en na schooltijd aan op vijf verschillende locaties in onze gemeente. In totaal gaat dit over maar liefst 185 erkende opvangplaatsen in de opvang van ‘Stekelbees’. De gemeenteraad gaf deze week de opdracht aan Landelijke Kinderopvang om vanaf 1 september bijkomend ook binnenschoolse (gemelde) opvang te organiseren voor de kinderen van de lagere school. “Landelijke Kinderopvang zal er zorgen voor professionele en gevormde kinderbegeleiders. Het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. Dit zorgt voor een enorme kwalitatieve verbetering” aldus schepen Jelle Wouters. De binnen- en buitenschoolse kinderopvang wordt voortaan dus door één organisatie gecoördineerd, wat de goede werking zal bevorderen. Dit betekent voor de gemeente Rotselaar een bijkomende investering van meer dan 80.000 euro.

Aanbod vrijetijdsactiviteiten versterken
Voor de kinderen in de opvang is het belangrijk om het aanbod van Stekelbees eens te kunnen afwisselen met andere activiteiten. Daarom zet het gemeentebestuur, in samenwerking met de scholen en de kunst- en muziekacademies,  in op een actief vrijetijdsaanbod. Tegelijk onderzoeken we verder hoe we de schooltijden beter kunnen afstemmen op de arbeidstijden van de ouders.Het aantal naschoolse activiteiten zal in de toekomst dus verder worden uitgebreid met een jeugd-, sport- en creatief cultuuraanbod. Zo realiseren we een breed en divers programma waarbij school, kinderopvang en ontspannende activiteiten veel beter op elkaar zullen inspelen.

Tariefaanpassing
Vanaf volgend schooljaar zal het basistarief voor de schoolse kinderopvang 1,50 euro bedragen per half uur. Gezinnen met 2 of meer kinderen genieten van een gezinskorting van 25% (1,13 euro). Daarnaast is er de sociale korting van 50% (0,75 euro) voor gezinnen met een attest van sociale tegemoetkoming. Naast de gezins- en sociale korting hebben de ouders ook recht op een ruime fiscale aftrek: de belastingsvermindering bedraagt 45% op de kosten van de schoolse kinderopvang.  Elk gezin ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest van Landelijke Kinderopvang. Het gaat hier dus om een redelijke en goed te verantwoorden aanpassing. De basistarieven zijn al sinds 2009 niet meer inhoudelijk gewijzigd. Bovendien geldt de aanpassing niet voor de woensdagnamiddag en voor vakantiedagen. Hiervoor blijven de bestaande tarieven van kracht.  De kinderopvang zal er met het nieuwe aanbod kwalitatief sterk op vooruit gaan. Met voldoende, professionele en goed gevormde kinderbegeleiders. Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, wordt naast de ruime financiële inspanning van het gemeentebestuur ook aan de andere betrokken partijen gevraagd om een steentje bij te dragen.

De toekomst wordt verzekerd
Schepen Jelle Wouters: “Voor het gemeentebestuur van Rotselaar is de schoolse kinderopvang een prioriteit. Vandaag nemen we bijkomende initiatieven om het kwalitatieve aanbod ook in de toekomst te verzekeren voor al onze kinderen. Zo voeren we een  concreet beleid op maat van onze jonge gezinnen”.

Op de foto staan schepen Jelle Wouters en Monique Swinnen, voorzitter van Landelijke Kinderopvang en provinciaal gedeputeerde voor Welzijn.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens