49 meldingen van geluidsoverlast door kotfeestjes

Dit academiejaar registreerde de politie al 49 meldingen van geluidsoverlast die het gevolg zouden zijn van kotfuiven (12 in september, 37 oktober). Uit de analyse van deze cijfers blijkt dat de meeste klachten geregistreerd werden tijdens de nacht van donderdag op vrijdag (19). “Tijdens de nacht van woensdag op donderdag noteerden we 16 klachten”, zegt de Leuvense politie.

De meeste melders beklagen zich over te luide muziek (31), anderen ergeren zich aan het lawaai van de aanwezigen in het gebouw of op straat (18 klachten). In minstens 10 gevallen was de oorzaak mee het gevolg van of werd verergerd door openstaande ramen en deuren. In het overgrote deel van de gevallen volstond een waarschuwing van de politie om de overlast te stoppen en werd geen pv gemaakt. Slechts 2 overtreders kregen een pv. Bij één van hen moest de politie na een eerste waarschuwing nogmaals langsgaan voor dezelfde klacht. Een vaststelling is dat de kotfeestjes (al enkele jaren) niet enkel winnen aan populariteit, maar dat er ook steeds vaker grotere ‘kot’feestjes worden georganiseerd met tientallen tot (vorige week zelfs in een studentenhuis in de Vaarstraat) een paar honderd deelnemers. In het laatste geval werden de gasten uitgenodigd via facebook. “Het spreekt voor zich dat dergelijke grootschalige activiteiten niet onder de noemer kotfuif vallen, dat er specifieke veiligheidsmaatregelen vereist zijn en dat er een meldingsplicht geldt. Om veiligheidsredenen legde de politie de fuif in de Vaarstraat stil”, besluit de Leuvense politie.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel