106 mensen vinden nuttig werk via arbeidszorg

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor kunnen 106 medewerkers aan de slag op een arbeidszorgplaats. Arbeidszorg is onbetaald werk op maat voor mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.

Arbeidszorg geeft mensen nuttig werk

‘Wie zucht er al eens niet als hij moet gaan werken’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie en gelijke kansen. ‘Maar een job hebben is ook een luxe. Want een job geeft structuur en zin aan een leven, men leert mensen kennen en verwerft er een inkomen mee. Helaas maken kansarmoede, psychische problemen, een arbeidsbeperking of andere omstandigheden een job in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit niet voor iedereen haalbaar. Arbeidszorg biedt dan een oplossing’.

Door te werken krijgt een arbeidszorgmedewerker opnieuw de kans regelmaat op te bouwen, vaardigheden en attitudes aan te leren en sociale contacten aan te gaan. Op die manier slagen ook deze mensen erin werk op maat uit te voeren, met behoud van hun uitkering. Voor sommige personen betekent arbeidszorg ook een stap verder in een traject naar een betaalde job.

Provincie steunt arbeidszorg

‘We steunen deze arbeidszorginitiatieven met subsidies. Jaarlijks zetten we 300.000 euro  in om extra arbeidszorgplaatsen in onze provincie te creëren. Dit jaar doen we er nog een schepje van 53.333 euro bovenop omdat we merken dat de nood aan arbeidszorg erg groot is. Hiermee helpen we 106 personen aan een arbeidszorgplaats’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

Maar de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt niet alleen met subsidies. Ze organiseert overleg, signaleert pijnpunten aan de Vlaamse overheid en fungeert als schakelniveau tussen beleidsdomeinen en overheden. Dat is nodig, want arbeidszorg is een complexe en versnipperde bevoegdheid.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer