10 jaar Starterslabo Vlaams-Brabant

Stefan Van de Weyer
7 maanden geleden
door Stefan Van de Weyer

Binnenkort viert Starterslabo Vlaams-Brabant haar tienjarige bestaan in het Provinciehuis van Leuven. Starterslabo biedt mensen een veilige omgeving aan waarin ze hun ondernemersidee kunnen uittesten en de haalbaarheid ervan kunnen onderzoeken

‘Starterslabo begeleidt mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei. Speciale aandacht hebben we daarbij voor niet-werkende werkzoekenden en voor mensen die een afstand tot ondernemerschap ervaren’, zegt Karine De Baets, coördinator-coach van Starterslabo Vlaams-Brabant.

Het unieke systeem van het Labo!-traject biedt hen een gestructureerd en veilig kader aan, met behoud van werkloosheidssteun tijdens het traject van maximaal 18 maanden, waarin ze hun project kunnen uitwerken en uittesten in de markt.

Op het einde van het traject heeft de kandidaat-ondernemer zicht op de haalbaarheid om een eigen volwaardig inkomen te verdienen uit een economisch duurzame en zelfstandige activiteit en kan hij/zij een weloverwogen keuze maken. Uit een onderzoek van UCLL in opdracht van Starterslabo vorig jaar bleek dat 63% van de ondervraagde kandidaat-ondernemers de stap naar zelfstandig-ondernemerschap zonder de hulp van Starterslabo niet zou gezet hebben.

‘Starterslabo vormt zo een veilige brug tussen werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘‘Met onze steun aan dit initiatief willen we het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in onze innovatieve kennisregio stimuleren en versterken’.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer